Sněmovní tisk 987/0, část č. 1/2
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)