Sněmovní tisk 767/0, část č. 1/16
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy
ISP (příhlásit)