Sněmovní tisk 767/0
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy
ISP (příhlásit)