Sněmovní tisk 743/0, část č. 1/2
Zpr. o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR 2003

Přílohy dokumentu

t074300.pdf (Dokument PDF, 8 MB)
t0743a0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)
t0743b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)ISP (příhlásit)