Sněmovní tisk 421/0, část č. 1/5
Zpráva o situaci v obl. veřej. pořádku na území ČR

Přílohy dokumentu

t042100.pdf (Dokument PDF, 177 KB)
t0421a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
t0421b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)
t0421c0.doc
t0421d0.docISP (příhlásit)