Sněmovní tisk 399/0
Novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění
ISP (příhlásit)