Sněmovní tisk 399/0, část č. 1/20
Novela z. o pojistném na všeob. zdrav. pojištění
ISP (příhlásit)