Sněmovní tisk 349/0, část č. 1/8
Novela ústavního z. Ústava České republiky
ISP (příhlásit)