Sněmovní tisk 241/0
N. z. o podpoře malého a středního podnikání
ISP (příhlásit)