Sněmovní tisk 114/0
N. z. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ISP (příhlásit)