Sněmovní tisk 1134/0, část č. 1/4
Novela z. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
ISP (příhlásit)