Sněmovní tisk 1002/0, část č. 1/22
Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ISP (příhlásit)