Sněmovní tisk 1000/0
Novela z. o zřízení ministerstev
ISP (příhlásit)