Sněmovní tisk 1000/0, část č. 1/2
Novela z. o zřízení ministerstev
ISP (příhlásit)