Sněmovní tisk 580/0
Dohoda Severoatlantické sml. o statusu ozbrojených sil
ISP (příhlásit)