Sněmovní tisk 565/0
Sml. mezi ČR a SRN o poskytování právní pomoci
ISP (příhlásit)