Sněmovní tisk 138/0
Ukončení platnosti dvoustranných smluv uzavřených ČSR
ISP (příhlásit)