Dokument EU 8128/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
/kód dokumentu 8128/16, COM(2016) 230 final/

Přílohy dokumentu

e0812816cs.pdf (Dokument PDF, 573 KB)
e0812816cs.docx (Dokument DOCX, 135 KB)
e0812816cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 363 KB)
e0812816cs-ad01.docxISP (příhlásit)