Sněmovní tisk 119/0, část č. 3/4
Novela z. o majetku České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011900.pdf (Dokument PDF, 93 KB)t011900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0119a0.pdf (Dokument PDF, 52 KB)t0119a0.doc

Rozesláno poslancům

11. února 2014 v 15:46
ISP (příhlásit)