Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 19 (23. až 25. listopadu 2011)

Související sněmovní tisky

337 Novela z. o místních poplatcích

351 Novela z. - Ústava České republiky

352 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

395 Novela z. o obcích

505 Návrh II. změny rozpočtu SFRB na rok 2011

517 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012
ISP (příhlásit)