Sněmovní tisk 706/0, část č. 3/4
Novela z.o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070600.pdf (Dokument PDF, 76 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0706a0.pdf (Dokument PDF, 101 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

11. června 2012 v 10:39
ISP (příhlásit)