Rozpočtový výbor
Pozvánka na schůzi č. 21 (16. listopadu 2011)

Související sněmovní tisky

337 Novela z. o místních poplatcích

393 Doh.mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o podpoře a ochr.investic

446 Novela z. o daňovém poradenství

447 Novela z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR

471 Doh. mezi ČR a Jersey o výměně inf. v daň. záležitostech

474 Novela z. o veřejných sbírkách

475 Novela z. o přiznání k registrovanému majetku

478 Doh. mezi ČR a vl. Bermud o výměně inf. v daň. záležitostech

481 Novela z. o spotřebních daních

486 Sml. mezi ČR a Dánským král. o zamezení dvoj. zdanění

498 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2012

509 Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU
ISP (příhlásit)