Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Zápis z jednání č. 12 (18. května 2011)

Související sněmovní tisky

122 Novela z. o krajích (krajské zřízení)

247 Novela z. o jednacím řádu PS

259 Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech

326 Novela z. o veřejných zakázkách

331 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2010
ISP (příhlásit)