Dokument EU 10006/14

Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby jménem Evropské unie zahájila jednání o uzavření dohody a protokolu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Liberijskou republikou
/kód dokumentu 10006/14, COM(2014) 264 final/

Přílohy dokumentu

e1000614cs.pdf
e1000614cs.doc
e1000614cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 264 KB)
e1000614cs-ad01.docISP (příhlásit)