Sněmovní tisk 102/0, část č. 28/31
Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2011

Přílohy dokumentu

t0102000000.doc
Přílohy 1, 2, 3  
t0102000001.xls (Dokument XLS, 123 KB)
Příloha 4  
t0102000002.xls (Dokument XLS, 765 KB)
Přílohy 5, 6, 7  
t0102000003.xls (Dokument XLS, 43 KB)
Příloha 8  
t0102000004.doc
Příloha 9  
t0102000005.doc
t0102000006.xls (Dokument XLS, 312 KB)
Příloha 10  
t0102000007.doc
Dokumentace státního rozpočtu  
t0102000008.doc
A Makroekonomický rámec  
t0102000009.doc
B Zpráva k návrhu státního rozpočtu  
t0102000010.doc
t0102000011.xls (Dokument XLS, 285 KB)
C Tabulky státního rozpočtu  
t0102000012.xls (Dokument XLS, 999 KB)
D Struktura příjmů a výdajů kapitol  
t0102000013.doc
t0102000014.xls (Dokument XLS, 348 KB)
t0102000015.xls (Dokument XLS, 346 KB)
t0102000016.xls (Dokument XLS, 125 KB)
E Struktura výdajů programového financování  
t0102000017.xls (Dokument XLS, 105 KB)
t0102000018.pdf (Dokument PDF, 70 KB)
t0102000019.pdf (Dokument PDF, 64 KB)
t0102000020.pdf (Dokument PDF, 649 KB)
t0102000021.pdf (Dokument PDF, 1012 KB)
t0102000022.xls (Dokument XLS, 100 KB)
F Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv  
t0102000023.doc
G Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů  
t0102000024.doc
t0102000025.xls (Dokument XLS, 47 KB)
H Hospodaření veřejných rozpočtů  
t0102000026.doc
Střednědobý výhled státního rozpočtu  
t0102000027.doc
t0102000028.doc
t0102000029.xls (Dokument XLS, 246 KB)
Sněmovní tisk 102/0  
t0102000099.zip (Dokument, 3 MB)

Související sněmovní tisky

103 Střednědobé výdajové rámce na léta 2012 a 2013
ISP (příhlásit)