Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro veřejnou správu
Zápis z jednání č. 8

Související sněmovní tisky

25 Vl. z. o termínu pro předložení n. z. o SR ČR na rok 2003

428 V.n.z. o archivnictví a spisové službě
ISP (příhlásit)