Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro veřejnou správu
Zápis z jednání č. 3

Související sněmovní tisky

152 Návrh novela zákona - správní řád

196 Vládní návrh zákona o válečných hrobech

201 Vládní návrh zákona správní řád

202 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem

206 Vládní návrh zákona o místních poplatcích

211 Vládní návrh zákona o chemických látkách

216 Vládní návrh zákona o převodu nepotřebného voj. majetku
ISP (příhlásit)