Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro veřejnou správu
Usnesení č. 30

Související sněmovní tisky

987 Novela zákona o obcích (obecní zřízení)
ISP (příhlásit)