Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 11

Související sněmovní tisky

179 Návrh zákona o zákazu ozón ničících látek

303 Novela z. o pozemních komunikacích (silniční zákon)

353 Zásady novely zákona o státním občanství České republiky

357 Zásady zákona o matrikách, jménu a příjmení a o opatř. souv.

363 Zásady z. o navrácení maj. spolkům, spol. org. a obč. sdruž.

366 Zásady zákona o sídle Parlamentu České republiky

376 N. z. o protiprávnosti komunist. režimu a odporu proti němu

404 Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)