Usnesení PS č. 5

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy /sněmovní tisky 1 (původně tisk 232 ČNR) a 46/ (27. ledna 1993)
ISP (příhlásit)