Usnesení PS č. 94

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení (8. října 1996)
ISP (příhlásit)