Usnesení PS č. 90

k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (4. října 1996)
ISP (příhlásit)