Výbor pro obranu a bezpečnost
Zápis z jednání č. 14

Související sněmovní tisky

229 Návrh zákona o rozsahu bran. povin. a voj. správ. úřadech

256 V. n. z. o služ. poměru přísluš. bezpečnostních sborů

257 V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související

258 Inf. o voj. cvič. jednotek a štábů AČR říjen-prosinec 02

283 Inf. o přel. a průj. ozbroj. sil NATO přes území ČR 2002

285 Vládní návrh na vyslání polní nemocnice
ISP (příhlásit)