Usnesení PS č. 19

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (16. července 2002)
ISP (příhlásit)