Usnesení PS č. 12

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (11. července 2002)
ISP (příhlásit)