Pozvánka na schůzi č. 15 (24. listopadu 2022)

Související sněmovní tisky

249 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

333 Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi
ISP (příhlásit)