Stanovisko k sněmovnímu tisku 0006

Novela z. o některých přestupcích
ISP (příhlásit)