Pozvánka na schůzi č. 89 (13. května 2021)

Informace: pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu

Související sněmovní tisky

390 Novela ústav. z. - Ústava ČR

565 Vl.n.z. o lobbování

566 Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování

793 Novela z. - notářský řád

952 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

965 Novela z. o jednacím řádu PS
ISP (příhlásit)