Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro regiony v transformaci
Pozvánka na schůzi č. 5 (29. dubna 2021)

Informace: jednání neveřejnéISP (příhlásit)