Pozvánka na schůzi č. 85 (31. března 2021)

Informace: pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu

Související sněmovní tisky

633 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

952 N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

1170 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR
ISP (příhlásit)