Stanovisko k sněmovnímu tisku 0943

N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací
ISP (příhlásit)