Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 42 (25. června 2020)
ISP (příhlásit)