Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 44 (18. listopadu 2020)
ISP (příhlásit)