Usnesení PS č. 1118

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5113/ (6. května 2020)




ISP (příhlásit)