Rozhodnutí předsedy PS č. 55

k projednání sněmovních tisků 860, 861 a 862 ve zkráceném jednání a o přikázání výborům k projednání (11. května 2020)

Související sněmovní tisky

860 Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečení

861 Vl.n.z.,kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021

862 Novela z. o zadávání veřejných zakázek
ISP (příhlásit)