Pozvánka na schůzi č. 35 (5. února 2020)

Související sněmovní tisky

532 Novela z. o ČNB

544 Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU

559 Novela z. o bankách

567 Novela z. o rozpočtových pravidlech

580 Novela z. - daňový řád

622 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

658 Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
ISP (příhlásit)