Pozvánka na schůzi č. 33 (6. února 2020)

Související sněmovní tisky

527 Novela ústav. z. - Ústava ČR

528 Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu

529 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

531 Novela z. - horní zákon

567 Novela z. o rozpočtových pravidlech

622 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
ISP (příhlásit)