Pozvánka na schůzi č. 55 (5. února 2020)

Související sněmovní tisky

229 Novela ústav. z. - Ústava ČR

320 Novela z. - občanský soudní řád

411 Novela z. - občanský zákoník

453 Novela z. - trestní zákoník

466 Novela z. - trestní zákoník

527 Novela ústav. z. - Ústava ČR

528 Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu

529 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
ISP (příhlásit)