Dokument EU 14062/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, kterou se hodnotí hlavní zjištění pilotních studií vypracovaných podle nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí
/kód dokumentu 14062/20, COM(2020) 810 final/

Přílohy dokumentu

e1406220cs.pdf (Dokument PDF, 435 KB)
e1406220cs.docxISP (příhlásit)