Stanovisko k sněmovnímu tisku 0666

Novela z. o jednacím řádu Senátu
ISP (příhlásit)