Pozvánka na schůzi č. 27 (4. září 2019)

Související sněmovní tisky

501 Novela z. o oceňování majetku

505 Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019

509 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní

510 Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019

537 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2018

539 Informace o podpořeném financování za rok 2018

540 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2018
ISP (příhlásit)