Pozvánka na schůzi č. 22 (16. května 2019)

Související sněmovní tisky

247 Novela z. - živnostenský zákon

301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

367 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

395 Vl.n.z. o územně správním členění státu

442 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018
ISP (příhlásit)