Pozvánka na schůzi č. 17 (6. února 2019)

Související sněmovní tisky

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

202 Novela z. o poštovních službách

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy
ISP (příhlásit)